U-Recruit ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā

LV  – Ar šo vēlos paziņot, ka 04.01. SIA U – Recruit ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā.

  • Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersantam jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā.

RUS – Я хотел бы объявить, что 04.01. SIA U – Recruit зарегистрирован в реестре строительных компаний.

  • Для осуществления коммерческой деятельности в одной или нескольких областях строительства, а также в области архитектуры или электричества, торговец должен зарегистрироваться в реестре строительных торговцев.

EN – I would like to announce that 04.01. SIA U – Recruit is registered in the register of construction companies.

  • In order to perform commercial activities in one or more fields of construction, as well as in the field of architecture or electricity, a merchant must register in the register of construction merchants.

Būvkomersanta reģistrs U-Recruit

Share This
Zvaniet mums/Call us