Mēs atrodamies Latvijā un vēlamies Jums pastāstīt par kādu objektu, kur esam uzsākuši darbus. Darbi noris Latvijas pilsētā – Madona. Veicam būvdarbus bijušajā tipogrāfijas ēkā, lai vecajai ēkai dotu jaunu dzīvību, to pielāgojot uzņēmējdarbības vajadzībām. Būvdarbi tika uzsākti 31. martā. Ēkā paredzēts izveidot ražošanas, tirdzniecības un biroja telpas, t.i. ēkas pagrabstāvā paredzēts izveidot noliktavu un tehniskās telpas, 1.stāvā – ražošanas un tirdzniecības telpas, 2.un 3.stāvā – biroju telpas, bet 4.stāvā – tehniskās telpas. Lai nodrošinātu vides pieejamību, ēkā tiks izbūvēts pasažieru lifts. Līguma ietvaros paredzēta arī teritorijas labiekārtošana, tai skaitā ārējo inženiertīklu atjaunošana.

Mēs šajā objektā veicam darbus, kas saistīti ar iekšējo apdari – liekam profilus, reģipša darbi, špaktelēšana, grīdu likšana, u.c. Darbi noris ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” ietvaros.

Par projektu sīkāk varat lasīt Madonas pašvaldības mājas lapā: Uzsākta projekta “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveide Madonas novadā” īstenošana (PAPILDINĀTS) – Madona.lv

Video no objekta:

Zemāk varat iepazīties nedaudz tuvāk ar pilsētu – Madona.


VAKANCE: CELTNIEKS, DAŽĀDAS SPECIALITĀTES.

https://www.u-recruit.lv/celtnieks/
zvaniet mums pa tālruni:
Kontakti Latvijā:
+371 20371071.
e-mail (CV): info@u-recruit.lv


Informācija par Latvijas pilsētu – Madona.

 

Madona

 

Madona ir pilsēta Vidzemē, Madonas novada administratīvais centrs. Pēc iedzīvotāju skaita 24. lielākā pilsēta Latvijā. Madonas vārds radies no tuvumā esošā Madonas ezera vai arī no Biržu muižas nosaukuma (vācu: Madohn, Modohn). Par Madonu 1903. gadā nosauca šaursliežu dzelzceļa līnijas Pļaviņas—Valka staciju un apdzīvoto vietu, kas sāka veidoties pie stacijas.

Kā apdzīvots centrs Madona sāka attīstīties tikai pēc 1900. gada, kad Biržu muižas Leivēra kroga apkārtnē uzcēla pirmās koka un mūra ēkas. 1903. gadā cauri Madonai uzbūvēja Pļaviņu—Valkas šaursliežu dzelzceļa līniju. Miesta pašvaldības tiesības Madonai piešķīra 1921. gada 1. jūlijā, bet pilsētas tiesības 1926. gada 7. jūnijā. Kopš 1925. gada 1. aprīļa Madona bija jaundibinātā Madonas apriņķa centrs. 1925. gadā Madonā bija 1357 iedzīvotāji.1959. gadā Madonā bija 5700 iedzīvotāju, bet 1967. gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 7200, platība 10 km2.

 

Madonas pilsēta izvietota paugurainā apvidū, cauri pilsētai ZR-DA virzienā iet nogāze. Cauri pilsētai tek vairākas mazas upītes un strautiņi.

 

Apskates objekti Madonā: Ieteiktās aktivitātes (google.lv)
Madonas pilsētas mājas lapa: Sākums – Madona.lv

#darbsLatvijā #darbsMadonā #URecruit

Share This
Zvaniet mums/Call us